בניין בתל אביב

בן יהודה 73 תל אביב
שטח הבניין כ-3000 מ"ר
31 דירות + קומת מסחר
תכנון בשיתוף יפתח וקס אדריכלים. 
צילום: עמית גושר