דירה במרכז תל-אביב

שטח הדירה: כ-110 מ"ר
צילום: עוזי פורת