משרד בתל-אביב

שטח המשרד: כ-110 מ"ר
צילום: עוזי פורת